Disclaimer:

Dat wat op deze site geschreven en weergegeven staat, is van mij en betreft mijn mening en mijn gevoel, mijn foto’s, tenzij anders aangegeven.

De informatie, tekst, afbeeldingen en foto’s op deze website en de bijbehorende subsites en de vormgeving daarvan, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (“framing” daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, Robert Wiggers (Beyond_Life. Almost Daily).
Robert Wiggers (Beyond_Life. Almost Daily) besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Robert Wiggers (Beyond_Life. Almost Daily) is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website aangeboden informatie, noch voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen of fouten in het verstrekken van informatie of diensten door Robert Wiggers (Beyond_Life. Almost Daily), of door u aan Robert Wiggers (Beyond_Life. Almost Daily) door middel van een website van Robert Wiggers (Beyond_Life. Almost Daily), of anderszins langs elektronische weg. Robert Wiggers (Beyond_Life. Almost Daily) aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Robert Wiggers (Beyond_Life. Almost Daily) via deze website. Robert Wiggers (Beyond_Life. Almost Daily) aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

© Robert Wiggers (Beyond_Life) and www.wiggersrobert.nl, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.

Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this blog’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to Robert Wiggers (Beyond_Life) and www.wiggersrobert.nl with appropriate and specific direction to the original content.

Unless otherwise indicated, all photographs © Robert Wiggers (Beyond_Life) or hosted from www.morguefile.com. Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from the author and/or owner is strictly prohibited, unles the photograph is hosted on www.morguefile.com. If that’s the case, you are free to use the photograph what ever way you want, as long its according the rules, stated here.